Zdrada

Pan Jezus zdradzony przez Judasza, pojmany w ogrodzie oliwnym Getsemani.

Kategoria: